The most important part of your "garderob" for SS2016


Buying a winter jacket in the summer or some summer clothes during the winter used to look a bit weird to me in the past, specifically when I had no kids.
Yet, I have learned later on that in order to catch the “fine” pieces in the needed sizes – an urgent action is usually required – as soon as the new collection is launched. Thus, we now deal with the winter clothes usually in August already and the summer ones in January.

Mala som obdobie, predovšetkým pokiaľ som nemala deti, že mi prišlo vyslovene divné kupovať si zimnú bundu už v lete a naopak letné veci už v zime.
Po čase som však zistila na vlastnej koži, že pokiaľ chcem vychytať tie "fajnové" modely v potrebných veľkostiach musím konať okamžite ako sa spustia kolekcie. Tým to aj smeruje k tomu, že zimné veci riešim v auguste a letné v januári.


There are some pieces that you can never really have enough of. Those who follow us for some time now - have already an idea about what is our style and focus.
I like nice pieces, good quality ones, the ones that “address” you and that are not worn by everybody else.
Thus, besides the classic commercial brands, I go for the brands that have showed the right quality and originality. From my point of view, the “swag” of Sofia and Adam is more of an elegant style, though there are pieces, which I can not quite resist and furthermore – as Sofia and Adam are in the first place just small kids – their comfort is a decisive aspect to me. Just like the mothers don’t run after the kids in a 15cm high heels, my kids don’t wear a Dolly skirt or a formal jacket when going out to play or to the kindergarten.

Sú kúsky, ktorých jednoducho nikdy nie je a ani nebude dosť. Tí čo nás sledujú už dlhšie, majú ako tak v oku náš štýl  a zameranie.
Mám rada pekné veci, kvalitné veci, veci čo z Vás spravia osobnosť, oslovia ma hneď a hlavne ich nemá každý.
Preto okrem klasických komerčných značiek siaham aj po značkách, ktoré sa mi osvedčili kvalitou a originalitou. V mojom ponímaní "swag" Sofii a Adama ide do elegantného štýlu, no sú kúsky, ktorým proste nemôžem odolať a vzhľadom nato, že Sofia  a Adam sú predovšetkým deti, je pre mňa ich pohodlie jedným z najdôležitejších faktorov.
Tak ako ani my matky nebeháme  za deťmi v 15 cm šteklíkoch, tak ani oni nechodia na ihrisko, do škôlky, či na pohodovú prechádzku v Dolly sukni a saku.The first time I had the pleasure to see and try these nice and interesting titch pants (LINK) was the presentation of the Small Rags and Fixoni collection organized by the Little Hipster Shop (to remind a bit – please click HERE).
Sofia, who took part with me in this presentation, really liked it and her comment was that it looks like a “cracked soil”. This name become popular in our house and is also the one used by Adam

Prvý krát som mala tú česť obzrieť si tieto príjemné, a na pohľad veľmi zaujímavé kraťasy ( TU ) na predstavení kolekcie Small Rags a Fixoni organizovanej Little Hipster Shop ( pripomenúť si môžete TU ). Sofii, ktorá sa na prezentácii zúčastnila so mnou, pripomínala potlač popraskanú zem. Tak sa to doma u nás nejako uchytilo, že aj Adam ich tak volá.
So, what to say about these pants?
It’s just perfect!
Every year I tend to get some new titch pants for Adam's leisure time. And these ones, apart from being really comfy, could make your little prince a small “streetstyler”.
Please click here to see a mini video yourself.
And if you eventually got lured by the “cracked soil” pattern, there is some more for you in case of these joggers (link) or the sports jacket (link). 

Aké vlastne sú?
Jedným slovom top. Každý rok sa pravidelne zásobujem kraťasami  typu "teplákové" na komfortné využitie pre Adama. S týmito od pána Ragsa okrem toho, že spĺňajú svoj účel, budete aj za malých "streetstylerov".
Mini video o pohodlnom pohybe v "teréne" si môžete pozrieť u nás na Instagrame TU
Pokiaľ by ste náhodou prepadli "popraskanej" zemi je tu ešte pre Vás lákadlo v podobe teplákov ( TU ) či coolovej mikiny ( TU ).
Toto leto "praská" zem !


Adam outfit
T-shirt - Reserved - HERE
Shorts - Small Rags - HERE
Jacket - Zara - similar HERE
Snakers - Dunlop
Zuzana

No comments:

Post a Comment