The Path
Každý sa raz v istom momente dopracuje do životnej fázy, kedy rozmýšľa spätne.
Spätne k rozhodnutiam, ktoré kedysi spravil.
Ako by jeho život vyzeral keby vykročil na tú druhú cestu, ktorú si predtým nezvolil.
Cesty človeka sú nevyspytateľné.
Každý z nás smeruje niekam. Či už si v danom období zvolí jedno alebo druhé, väčšinou sa v konečnom dôsledku dopracuje tam, kde by mal byť.
Čím sú prekážky a lekcie zložitejšie, čím pád je tvrdší, tým sa z nás stávajú odolnejší a silnejší jedinci.
Aj vysoká veža, bez pevných a tvrdo postavených základov, by dlho nevydržala. Spadla by pri prvej silnej skúške jej stability.


Mnohokrát je človek spútaný rozhodnutiami z predchádzajúcich etáp.
Zviazaný sám sebou, svojimi výčitkami.
Žiť v takomto vnútornom boji je ťažké. No minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť si tvoríme teraz, v žijúcej prítomnosti, v momentálnych krokoch.
Keď sa človek pre niečo rozhodne, pre nejakú voľbu, tak je to v tom momente tá správna, pretože to tak cíti.
Je zbytočné vracať sa myšlienkami stále späť a späť. Riešiť v hlave situácie, ktoré sa už odohrali.
No aj napriek tomu si ich dookola prehrávame a rozmýšľame nad tým, čo som mohol povedať, čo som mohol urobiť.....
Vrátiť čas je nemožné, ale vybudovať svoje "ja" a reakcie do budúca, je relevantné.


"Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky. "
                                                                        Marcus AureliusZuzana

No comments:

Post a comment