TOP ideas by Audrey Hepburn


I believe happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and... I believe in miracles.

Verím, že šťastné dievčatá sú tie najkrajšie dievčatá. Verím, že zajtra príde ďalší deň a .... verím v zázraky.

Elegance is the only beauty that never fades.

Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezovšednie.


The beauty of a woman is not in a facial mole, but true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives, the passion that she shows, and the beauty of a woman with passing years only grows!

Krása ženy nie je v zovňajšku, skutočná krása je v jej duši. Je to starostlivosť, ktorú dáva s láskou, vášeň, ktorú dáva najavo.


You can tell more about a person by what he says about others than you can by what others say about him.

O človeku zistíte viac tým, keď budete počúvať čo hovorí, ako keď budete počúvať čo o ňom hovoria iní.The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the  figure that she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman must be seen from in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides.

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v úprave jej vlasov. Krása musí byť vidieť v jej očiach, pretože to sú dvere do srdca, miesta, kde sídli láska. Pravá krása ženy sa odráža v jej duši.


Remember, If you ever need a helping hand, you'll find one at the end of your arm.
As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.

Pamätajte, že keď potrebujete pomocnú dlaň, vždy ju nájdete na konci svojej ruky. Ako budete starnúť, objavíte, že máte dve ruky. Jednu, aby ste pomohli sebe a druhú, aby ste pomohli ostatným.Sofia´s outfit
Dress - MOTORETA - Here
Cat eye sunglasses - H&M
Sandals & Leather handbag - ZARA

Zuzana

No comments:

Post a Comment