...Ťažko súdiť človeka nepoznaného a ešte ťažšie skutky nepochopené.
Myšlienky nevyslovené zostávajú miestom neznámym pre ostatných.

Čím som staršia tým viac sa snažím vnímať ľudí ako celok niečoho čo prežili, prežívajú.
Nikto sa nenarodí zlý. Každý má za sebou určitú cestu, životnú etapu, ktorá ho sformovala na osobnosť akou pre dané obdobie, či chvíľu je.
Všetci stále rastieme aj keď sme dospelý a myslíme si, že sme už svoj vývoj ukončili.
Psychika a vedomie človeka však napreduje neustále.
Sú samozrejme jedinci, ktorý nechcú tento dar počúvania a pochopenia druhých prijať.
Pre každého je daná situácia iná. Každý moment a chvíľa neopakovateľná. Raz som na strane vypočutého raz na strane počúvajúceho.
Pár mesiacov dozadu som čítala veľmi zaujímavý článok o Sokratovom teste 3 otázok.
Predtým ako o niekom začnete niečo hovoriť, či súdiť skúste si na neho spomenúť.

Jedného dňa za múdrym a váženým Sokratom pribehol celý nadšený jeho známy a povedal: „Sokrates, vieš čo som práve počul o jednom z tvojich žiakov?“
„Počkaj chvíľu“, odvetil Sokrates. „Predtým, než mi to povieš, chcem, aby si si urobil jeden malý test. Volá sa Test Troch.“
„Test Troch?“
„Presne tak,“ pokračoval Sokrates. „Skôr než mi porozprávaš o mojom žiakovi, chvíľu sa zastav a otestujme to, čo mi chceš povedať. Prvý test je Test pravdy. Si si absolútne istý, že to, čo sa mi chystáš povedať, je pravda?“
„No nie,“ odpovedal muž, „v podstate som to len začul.“
„V poriadku,“ vraví Sokrates. „Takže nevieš, či to je pravda alebo nie. Teraz vyskúšame druhý test. Test dobra. Je to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, niečo dobré?“
„Nie, práve naopak…“
„Takže,“ pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o ňom povedať niečo zlé, hoci nie si si istý, či je to pravda?“
Sokrates pokračoval, „Ešte stále môžeš uspieť, pretože je tu tretí test. Test užitočnosti. Bude to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, pre mňa užitočné?“
„Nie, vlastne ani nie…“

„Tak,“ skonštatoval Sokrates, „ak to, čo sa mi chystáš povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré a dokonca ani užitočné, prečo mi to vlastne chceš povedať?“

Pekný deň :)


Zuzana

No comments:

Post a Comment