Patince & Komarno

Prázdniny sú už síce pomaly minulosťou ale ja Vás ešte počas septembra vrátim v pár príspevkoch späť do leta.
V našich potulkách po Slovensku sme zavítali jeden víkend aj do najjužnejších častí a to do kúpeľnej obce Patince a mesta Komárna.

Obec Patince sa rozprestiera na ľavom brehu  Dunaja, ktorá je vzdialená 15 km od mesta Komárno a 35 km od mesta Štúrovo.
        
História obce sa píše od obdobia staroveku – liečivý prameň využívali už aj rímsky legionári, ktorí sa v ňom kúpali.


Nálezy, ktoré boli objavené pri zemných prácach dokazujú, že osídlenie týchto končín bolo už v období praveku a staroveku a to doby kamennej, bronzovej a najstaršie nálezy sú pôvodom z eneolitu.
V dobe železnej sa vývoj spájal s určitými národnými spoločenstvami. Vidiek obývali Skýti, Kelti a Ilýri. Keltská kultúra pretrvávala v tejto oblasti až do r.60 pred našim letopočtom.


Národy, ktoré prichádzali neskôr, sa usádzali na miestach predošlých národov. V dobe nadvlády Ríma tu boli významné dunajské brody, ktoré spájali pevnosti na pravej strane Dunaja (Limes) a strážne veže (castellum), stojace na ľavom brehu. Rímsku prítomnosť po období Húnov nahradili Gepidovia a neskôr Avari. (r.450 n.l.). Tieto kmene vytvorili okolo 7. storočia s predchodcami  Chorvátov a Srbov panónsky štát, Veľkomoravskú ríšu. Okolo vtedajších ,,gradov“ (väčšinou vodných hradov) sa grupovali slovanské kmene - moravskí Slovania, panónski Slovania, či slovinskí a bulharskí Slovania a vytvorili v tomto priestore slovanské etnikum. V období vpádu Maďarov boli obyvateľmi týchto usadlosti Slovania. Za cenu akých bojov sa dostalo územie dnešného Komárna do rúk Maďarov, presne nevieme. Sme odkázaní na Anonymovu kroniku, Túrociho kroniku a kroniku Šimona z  Kézy. Podľa zahraničných, hlavne nemeckých prameňov, Maďari obsadili toto územie v období rokov 896 až 900.

Patince boli majerom už r. 1268 a zaznamenané sú v podobe terra Poth ako majetok komárňanského hradného poddaného, z r. 1368 je záznam terre Poth a Polth, z r. 1444 zápis possessio Path, z r. 1485 praedium Path. V roku 1396 boli majetkom manželky Lászlóa Pathi Pozsára, ale v tureckých dobách spustli.

V dnešnej dobe sú Patince vyhľadávané najmä kvôli kúpeľom a ich hlavnou dominantou je areál WELLNESS HOTEL PATINCE.Výhodou hotela je, že myslí na rodiny s deťmi a ponúka široké možnosti na strávenie dovolenky či už v letnom alebo zimnom období.
Počas víkendov a sviatkov je pre deti k dispozícii detský kútik s dozorom.
V spolupráci s profesionálnymi animátormi sú pravidelne pripravené rôzne podujatia a atrakcie.
Okrem vonkajších atrakcií a bazénov v krytej časti, ktoré potešia najmä rodiny s deťmi, si na svoje prídu aj milovníci saunového sveta a masáží.
My sme vzhľadom na deti okupovali iba bazén, šúchalu a plávanie v prúde :D
Náš víkendový pobyt sme spojili aj s návštevou mesta Komárno. Neobišli sme ani zaujímavú historickú stavbu - pevnosť Komárno.
Pevnosťou Vás prevedie sprievodca s výkladom v Slovenskom alebo Maďarskom jazyku.
Celá prehliadka trvá asi hodinu a pól a cez výhľad na Dunaj a prehliadku kasární sa Vám naskytne pohľad aj na prvé mestské kúpalisko.

Mňa napríklad zaujalo, že v areáli mal kedysi svoje letné sídlo Matej Korvín.
Ten dal vybudovať na komárňanskom hrade renesančný palác a strategickú polohu mesta využil na vybudovanie kráľovskej flotily.
Ďalší podnet na rozvoj mesta dala turecká expanzia, ktorou sa mesto stalo pohraničnou pevnosťou ríše. Z potreby zastaviť postup Turkov a ochrániť územie i obyvateľov nastáva budovanie vojenskej pevnosti, ktorá sa stala základom obranného systému mesta (spomínaná pevnosť).
Prvé mestské výsady udelil Komárnu 1. apríla 1265 Belo IV., čím sa podnietil rozvoj mesta.
Komárno sa vďaka polohe na križovatke vodných i suchozemských ciest a prekvitajúcemu obchodu rýchlo vyvíja na dôležité mesto Uhorska.
Jeho postavenie potvrdzuje 16. marca 1765 Mária Terézia, ktorá udeľuje Komárnu titul a práva
slobodného kráľovského mesta.
V  meste sa postavilo niekoľko palácov, kláštorov a kostolov a sľubný stavebný ruch zastavilo až silné zemetrasenie z 28. júna 1763. Neskôr 22. apríla 1783 nasledovalo ďalšie.

PS : Tí čo sa chcete dobre napapať určite by ste mali zavítať do reštaurácii Bella :)

Zuzana

No comments:

Post a Comment